ขอใบราคาพัฒนาเว็บ

  ขอใบเสนอราคาทำเว็บ  Comment จากผู้บริหาร

ขอใบเสนอราคา
รับทำเว็บ กลับไปหน้าขอราคา
วันที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 07:48   IP : 110.169.76.4

ผู้ติดต่อ : pisit
ประเภทธุรกิจ : พลังงานและทรัพยากร
ประเภทเว็บไซต์ : Web Corporate
รายละเอียดเพิ่มเติม : I have following comments;

1. Demo1 looks good.

2. AGC symbol like chemistry for blue planet it couldn’t be modified

3. Try to take photos in R/F environment in night mode

4. Wording “AGC” or “ACTH”?

5. FAQ- what do you think we frequently have it or not?

6. News and Events- what do you think we have any movements and how frequent? I’m afraid this issue will be no movement when someone click on it

7. Add “ certifications”

8. When we click at tool bar menu in each issue its photos should be changed in accordance with the topic for e.g. career

9. Add “ Global network”, 50th anni logo

10. For reference website- Aditaya, scgchemicals

11. Contents should be updated- may need team

ฟอร์มขอราคา
ชื่อบริษัท  
ชื่อผู้ติดต่อ  
ประเภทธุรกิจ  
ประเภทเว็บไซต์  
อีเมล์  
ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์  
รายละเอียดเพิ่มเติม