ขอใบราคาพัฒนาเว็บ

  ขอใบเสนอราคาทำเว็บ  แฟชั่นไทยแลนด์

ขอใบเสนอราคา
รับทำเว็บ กลับไปหน้าขอราคา
วันที่ 30 พฤษาภาคม 2014 เวลา 09:53   IP : 110.169.76.4

ผู้ติดต่อ : Tan
ประเภทธุรกิจ : บริการ
ประเภทเว็บไซต์ : Web E-Commerce
รายละเอียดเพิ่มเติม : We are now looking for upgrade our website to be web online as well. Would you please kindly send us the proposal for this request. What we would like to have in our website.

- Inspiration photo
- Complete the look with section of matching the cloth.
- Visual search for color / size / pattern
- Boutique on the Tablet : online stock update.
ฟอร์มขอราคา
ชื่อบริษัท  
ชื่อผู้ติดต่อ  
ประเภทธุรกิจ  
ประเภทเว็บไซต์  
อีเมล์  
ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์  
รายละเอียดเพิ่มเติม